home - ZSM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

updates
laatste updates op de website:
21-02-2017BORIS erkenning leerbedrijf

tips aanmelding doelgroepregister
15-02-2017
links naar SBB en Boris

plaatsen 'beschut werk' per gemeente
12-02-2017website-banners geplaatst
              meer...
Waar ZSM voor staat
Het doel van ZSM is om alle kwetsbare jongeren een passende plaats in de maatschappij te bieden. Die plaats moet passen bij hun mogelijkheden en talenten. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen.
ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
Prognosemonitor 2016-2017 gepubliceerd
De prognosemonitor brengt in beeld waar naar verwachting van de scholen voor PRO en VSO hun leerlingen dit schooljaar zullen uitstromen. Het geeft verschillende netwerkpartners een indicatie waar zij zich op kunnen voorbereiden.
Volgmonitor 2014-2015 / 2015-2016 gepubliceerd
De schat aan informatie betreffende de schoolverlaters c.q. oud-leerlingen van Praktijk Onderwijs en scholen voor VSO in Zeeland wordt steeds groter, nu tot en met 1 januari 2017 is bijgewerkt of de leerlingen nog op dezelfde plaats zitten, of dat ze iets anders zijn gaan doen. De gegevens zijn verwerkt per school, maar ook per gemeente, per regio en voor de hele provincie. Leerlingen die geswitcht zijn van arbeidsplek of dagbestedingsplaats, of leerlingen die thuis zijn komen te zitten, de aantallen zijn allemaal terug te vinden. Kijk hier voor de volgmonitor.
Kom in de kas - open dagen
Op 1 april doet 'de opleidingskas' in Westdorpe mee aan de opendagenactie 'KomInDeKas'. Deze opleidingskas is erg interessant voor leerlingen van PRO en VSO scholen. Zij hebben als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  te scholen om in de glastuinbouw aan betaald werk te kunnen komen. VSO De Wingerd in Terneuzen heeft een samenwerkingspilot met de opleidingskas opgezet in de vorm van een groepsstage.
Tweede Kamerverkiezingen ook voor leerlingen PRO en VSO
Een aantal leerlingen op PRO en VSO-scholen is stemgerechtigd en mag dus op 15 maart deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing. Daarmee hebben ze zelf invloed op beslissingen die in de politiek worden genomen over participatiewet, WMO, beschutwerk enz. Belangrijk dat scholen ook aandacht besteden aan deze verkiezingen. ProDemos ontwikkelt samen met MEE-Nederland en andere partners interessant materiaal, óók specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking.          


twee interessante webstes
diverse materialen
duidelijke filmpjes

nieuw op deze website...
feedback
Installeer de app op je smartphone en blijf voortdurend op de hoogte van updates en nieuws.

De feeds ontvangen in je e-mailprogramma kan ook. Bekijk hier hoe dat gaat.
Wij staan steeds open voor tips en opmerkingen. Vind je iets van deze website, mis je iets of staan er onjuistheden op, meld ze ons dan a.u.b. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu